Min nynnande mormor Ellen visade mig vägen till den magiska sångens mystik.
”Hon var en sådan där vardagsmänniska som varken omgärdar sig med smålögner eller överdrifter, därav var luften kring henne alltid ren och skär att andas”.

Bliv en liten stråle önskar jag alla mina barnbarn ( från farmors mormor till alla mina barnbarn). Min version som sexåring och annat som ger lite bakgrund till hur allting började kan du hitta här.

Att sjunga tillsammans är att kommunicera. Vi delar och bearbetar de känslor sången föder. Den musiska människan som närvarande och skapande, det afrikanska uttrycket ngoma som ser sång, dans, rytm, språk som en helhet och bygger på deltagande inte betraktande.

Ubunto! 
– Jag är eftersom vi är. 

Sången det instrument man alltid bär med sig – förhoppningsvis blir ni alla mina småttingar marinerade i visor.