1. //:Nu kommer första friar´n- mor lilla just nu ://
//:Huru många pengar har han – min dotter Julia ://
Jo, tio riksdaler det räcker han fram
Låt upp dörren och be´n gå ut – min dotter Julia

2. //: Nu kommer andra friar´n – mor lilla just nu ://
//: Huru många pengar har han – min dotter Julia ://
Jo, hundra riksdaler det räcker han fram
Öppna dörren och be´n gå ut – min dotter Julia

3. //: Nu kommer tredje friar´n – mor lilla just nu ://
//: Huru många pengar har han – min dotter Julia ://
Jo, tusen på tusen det räcker han fram
Ta emot han och be´n gå in – min dotter Julia

4.//: Men om han skulle rymma – den friar´n ://
//: Nå då får du rymma me´ han – min dotter Julia ://

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *