I himmelen

I himmelen, i himmelen, där Herren Gud själv borHur härlig bliver sällheten, hur outsägligt storDär ansikte mot ansikte jagevigt, evigt Gud får se, se Herren…