Kom korna

Melodi: Stämsång: Stämsång variant: Kom korna så ska vi gå bort till skogen och beta Åh, får vi´nt klöver så får vi gräs Så vi…