Stämsång

Melodi

Stämma

Ja, Karna hon är min, för si jag tycker om na.
Hon är så snäll mod mej, men är så arg mot somma.
Hon har en monn så stor och rö som kössebär.
Å när jag kösser na, så säger det smack, så här, hallijå!
Hallijåå, hallijå, hallijåå, hallijå
Två ögon har hon ju så ryselien fina.
Di kunna glo så stort å som två talgljus skina.
Å om sin fina hals, en djädrans klomp hon bär.
Det är ett hjärta gjort av silver fint det är, hallijå
Hallijåå, hallijå, hallijåå, hallijå
På kistebonn hon har, två pudor å en dyna.
Å så en silkedug å så en liden gryda.
Å så en psalmebog, hon skrivet har uppå.
Den fåste gången hon på kyrkegåled sto, hallijå
Hallijåå, hallijå, hallijåå, hallijå
Å om nu Karna hon, vill hålla sig beskedli,
så ta vi lysning ud ådä bler om Mikeli.
Å sen vi leva skall, i munterhet å lust.
I alla våra dar, intill livets sista pust, hallijå
Hallijåå, hallijå, hallijåå, hallijå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *