Hel angorakatt

Det var en gång en hel angorakatt, falleraSom älskade en vanlig bonnakatt, fallera Och följden blev en jamare fast den var lite tamareDet var ju blott en halvan går . . . ( här drickes nu nubben). . .…