Stämsång
Melodi
Stämma
Det stod en jungfru uti en hage till henne kom en ung sjöman.
Säg varför står du så här allena ://
Ge mig ditt hjärta som jag begär.
På dessa oren kan jag ej svara för jag är alltför ringa stånd.
Jag har en annen, ja om han lever://
Som för sju år sedan gick frå mig.
Är det sju år sedan från dig gångat så lever han slätt inte nu
Ja, lever han så äger han mitt hjärta://
Men är han död äger Gud hans själ.
Så stack han handen uti sin lomma så drog han opp en gyllne ring.
Se här är ringen som för sju år sen://
Se här är ringen som du gav mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *