Stämsång

Melodi

Stämma

I stjärnfull natt det ljöd så klart. Frid på jord! Frid på jord!
Det klingade väl underbart. Frid på jord! Frid på jord!
Försonaren kom med hopp och frid. Men i min själ var natt och strid
ej fann jag under min levnadstid. Frid på jord, frid på jord.
Må den trötte finna en hamn. Ro hos Gud! Ro hos Gud!
Så ljuvelig som en moders famn. Lov ske Gud! Lov ske Gud!
Du julens klara ljus och frid mig lys igenom mörkrets tid
och för mig hem till min himmels ro. Frid på jord, frid på jord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *