Melodi

Stämma

Stämsång

När som töserna från Simris de begiva sig till dans,
su-di-rul-lan, rul-lan, begiva sig till dans,
då viftar de på kjolarna som korna på sin svans,
su-di-rul-lan, rul-lan lej.

I håret så har de en bena så lång, su-di-rul-lan…
Så lusen skall få en beskedligare gång, su-di…

Å håret det har de på mångahanda vis, su-di…
Ibland står det opp liksom rumpan på en gris, su-di..

Å hossor de har de både gula och blå, su-di..
Men hälar och tår sticker ude ändå, su-di…

Kring halsen så har de både pärleband och krus, su-de…
Men tittar man i linningen spatserar där en lus, su-di…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *