Melodi:
Eja mitt hjärta rätt innerligt sig fröjder
med lust och glädje så hjärtelig i höjden
När jag betänker att dödens länker, de äro brutne och livet skänkes av nåde
Med högsta lust jag min Herre Krist tillbeder
som mig sin salighetskrona visst bereder
Han nåd mig giver och trofast bliver
all nöd han fjärran ifrån mig driver för evigt
Liksom en fågel vid ljusan dag sig gläder
så gör mitt hjärta med högsta behag och säger
Dig vare ära oh Jesu kära
som kronan för alle kongar månd´ bära med ära

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *