I Österland, där en stjärna uppgick, ovanligen hon månde brinna. Tre vise män efter Guds allvisa skick. Gud sände det barnet att finna. Från Midians land kom det löpare tre, som ville den nyfödde konungen se. De offrade håvor och ära. De offrade rökelse, mirham och guld. Det heliga barnet var oss så huld. Jesum, vår frälsare kära!
När konung Herodes fick höra det tal, en konung var födder i världen, fick han i sitt hjärta bekymmer och kval och trakta därefter att mörda. Men Josef tog barnet och Marias hand och flydde sen in i Egyptie land ur fattigdom, köld och elände.
De offrade rökelse…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *